Nieuwe Expertteam-collega Marleen

Nieuwe Expertteam-collega Marleen

Nieuws
Met veel plezier willen we jullie laten weten dat vanaf 1 april Marleen Strien - Trommelen ons nieuw Expertteam-collega is geworden. Ze versterkt ons team vooral op het vlak van marketing en heeft al ruim 10 jaar ervaring in de retail en online retailwereld. Het is haar missie om inwoners van een stad of dorp weer verliefd te laten worden op hun centrum. Dit doet ze door op zoek te gaan naar het verhaal van de stad of het dorp. Door deze verhalen te vertellen en als aanknopingspunt te gebruiken voor evenementen en campagnes, betrek je je belangrijkste ambassadeurs; je inwoners. Marleen werkt sinds 2017 als zelfstandige voor centrumgebieden. Haar kennis en ervaring met online marketing, websites en webshops en haar achtergrond als vormgever komt vaak van pas en kan een idee…
Read More

Door de bril van…

Nieuws
In een videoreeks "Door de bril van..." gaan we jullie laten zien waar wij als Expertteam voor staan. Dit doen we vanuit een aantal actuele en relevante thema’s thema's zoals: transformatie kansen, de kracht van organisatie, identiteit, investeren in duurzaamheid, data als grondlegger voor keuzes, leefbaarheid en digitalisering. Als Expertteam zetten we ons graag in om centrumgebieden in economisch en sociaal/leefbaarheids opzicht beter te laten functioneren. Dit doen we met een pragmatische aanpak, integraal en vanuit onze verschillende vakgebieden. Voor elk gebied is dit weer maatwerk. Wij delen met jullie hoe wij tegen gebieden aankijken aan de hand van een aantal cases uit onze eigen opdrachtportefeuille en welke mogelijkheden we hier zien. Met onze videoreeks willen we inspireren, uitdagen en confronteren. De video's zijn wat ons betreft ook een uitnodiging…
Read More
Versterking Expertteam Winkelgebieden

Versterking Expertteam Winkelgebieden

Nieuws
Met ingang van 1 oktober 2020 maakt Jeroen Roose – Van Leijden, naast Remko Bak, Jaap Kaai, Marc Majolée en Hans Zimmer, deel uit van het Expertteam Winkelgebieden. Jeroen brengt een ruime ervaring mee  als centrummanager waarin hij de afgelopen 15 jaar bij meer dan 50 grote en kleine winkelgebieden betrokken is geweest. Dit betrof zowel gebieden binnen de Randstad als ver daarbuiten. Inmiddels is Jeroen ruim 8 jaar als centrummanager het gezicht van de centrummanagementorganisatie van Utrecht. Marc Majolée: “Een van de aanleidingen om in 2014 de koppen bij elkaar te steken en Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A. op te richten was dat zorgvuldig opgestelde beleidskaders en actieplannen te vaak niet van het papier komen. De oprichters van het team kozen toen bewust voor de vorm van een coöperatie, waarmee we…
Read More

Kennis over blurring en blending in retail

Nieuws
Het Expertteam Winkelgebieden is al geruime tijd bezig met projecten rondom blurring en blending in de retail. Projecten die wij door het hele land hebben uitgevoerd in verschillende gemeenten, veelal in samenwerking met gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemers. Op deze pagina hebben wij de kennis hierover gebundeld. U vindt verschillende onderzoeken, rapportages van pilots en andere publicaties over dit thema. Rapportage pilot Verlichte Regels Winkelgebieden; Expertteam Winkelgebieden en Platform31 (2017) Poster pilot verlichte regels winkelgebieden; Platform31 (2017) Poster blurring; BRO en Platform31 (2017) Stand van zaken pilot mengvormen winkel en horeca; VNG Pilot mengvormen, Berenschot (2017) Evaluatierapportage Blending 010; Expertteam Winkelgebieden en gemeente Rotterdam (2017) Blurring: discussie over alcohol remt vernieuwing; artikel Expertteam Winkelgebieden op Stadszaken (2018) Presentatie Expertmeeting 21 juni 2018; presentatie Expertteam Winkelgebieden en gemeente Apeldoorn (2018) Voorstel-Ziengs wijziging…
Read More
ExpertMeeting Blurring

ExpertMeeting Blurring

Nieuws
ExpertMeeting: zo faciliteer je succesvolle blurringconcepten Hoe maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden om blurringconcepten te faciliteren? We organiseren hierover een ExpertMeeting in Apeldoorn. Zet 21 juni alvast in je agenda en meld je aan via Eventbrite! Belangrijke informatie Datum: donderdag 21 juni 2018 Programma: 14.00 inloop, 17.30 afsluitende borrel Locatie: binnenstad Apeldoorn Deelnemers: maximaal 30 Korten: € 49,- excl BTW per persoon Eerder stond deze expertmeeting gepland op 19 april. Vanwege de agenda van enkele sprekers is de meeting verplaatst.
Read More
Actieplannen retailvisie Leidse regio

Actieplannen retailvisie Leidse regio

Nieuws
Na het opstellen van de regionale retailvisie is er van april tot november 2017 gewerkt aan de uitwerking. Economie071 heeft daarvoor een opdracht neergelegd bij het Expertteam Winkelgebieden. Wij hebben via een intensief en interactief proces samen met de stakeholders gewerkt aan het opstellen van actieplannen en strategieën. Hierbij is gewerkt aan drie Actielijnen: Actielijn A: het versterken van de winkelgebieden binnen de detailhandelsstructuur 2025. Actielijn B: het verkennen van de mogelijkheden om functies te veranderen of te mengen in de overige winkelgebieden. Actielijn C: verminderen van vierkante meters op de perifere locaties (zoals woonboulevards). In deze link zijn de hoofdrapportage en de actieplannen voor de individuele winkelgebieden te downloaden.
Read More
Regio Leiden artikel LEVEN

Regio Leiden artikel LEVEN

Nieuws
Ondernemers aanzet voor sterkere winkelgebieden en de Leidse regio. Leegstand in winkelstraten, meer aankopen via internet: de ontwikkelingen op het gebied van retail hebben een grote impact op het bestaande winkellandschap. Na het vaststellen van de regionale Retailvisie in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is het nu tijd voor actie. Het Expertteam Winkelgebieden helpt. Lees het volledige artikel LL47 Economie071 Leven Retailvisie Leidse regio
Read More
Actieplannen winkelgebieden regio Leiden

Actieplannen winkelgebieden regio Leiden

Nieuws
Economie071 heeft het Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen bij de uitvoering van de vastgestelde Regionale Retailvisie. Wij nemen hierbij het stokje over van bureau RMC dat eerder betrokken was het opstellen van de visie. Wij gaan voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude per winkelgebied, samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder uitwerken. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen en Centrummanagement organisaties worden hierbij betrokken. De gemeenten Voorschoten en Oegstgeest doen hetzelfde met eigen lokale experts. Met elkaar wordt in nauw teamverband, binnen het kader van de Retailvisie, gekeken naar kansen en mogelijkheden.  De verwachting is dat de actieplannen in het najaar klaar zijn. Zie verder Economie071
Read More