Regio Leiden artikel LEVEN

Regio Leiden artikel LEVEN

Nieuws
Ondernemers aanzet voor sterkere winkelgebieden en de Leidse regio. Leegstand in winkelstraten, meer aankopen via internet: de ontwikkelingen op het gebied van retail hebben een grote impact op het bestaande winkellandschap. Na het vaststellen van de regionale Retailvisie in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is het nu tijd voor actie. Het Expertteam Winkelgebieden helpt. Lees het volledige artikel LL47 Economie071 Leven Retailvisie Leidse regio
Read More
Actieplannen winkelgebieden regio Leiden

Actieplannen winkelgebieden regio Leiden

Nieuws
Economie071 heeft het Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen bij de uitvoering van de vastgestelde Regionale Retailvisie. Wij nemen hierbij het stokje over van bureau RMC dat eerder betrokken was het opstellen van de visie. Wij gaan voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude per winkelgebied, samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder uitwerken. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen en Centrummanagement organisaties worden hierbij betrokken. De gemeenten Voorschoten en Oegstgeest doen hetzelfde met eigen lokale experts. Met elkaar wordt in nauw teamverband, binnen het kader van de Retailvisie, gekeken naar kansen en mogelijkheden.  De verwachting is dat de actieplannen in het najaar klaar zijn. Zie verder Economie071
Read More
Expertteam Winkelgebieden lost grote vraagstukken op

Expertteam Winkelgebieden lost grote vraagstukken op

Nieuws
Interview Expertteam Winkelgebieden Een felle discussie op LinkedIN over de leegstand in winkelgebieden was de aanleiding om samen een bak koffie te gaan drinken. De klik was er direct tussen retail- en vastgoedadviseur Marc Majolée, adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling Remko Bak, adviseur ruimtelijke ordening, consumentengedrag en marktonderzoek Jaap Kaai en projectontwikkelaar Hans Zimmer. Onder de naam ‘Expertteam Winkelgebieden’ hebben de heren inmiddels grote vraagstukken betreffende winkelgebieden opgelost. Lees het hele interview uit Vastgoedjournaal hier
Read More
Klant centraal als het gaat om parkeren

Klant centraal als het gaat om parkeren

Nieuws
Helpt gratis parkeren fysieke winkels aan meer klanten? Volgens  Het Expertteam Winkelgebieden is vooral de Customer Journey (klantreis) van belang in deze discussie. Het totaalpakket van het winkelgebied moet goed zijn: als dit niet voldoet, is gratis parkeren niet de (enige) oplossing. Lees onze visie over parkeren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden. Artikel VEXPANSIE juni 2016: Vexpansie De klant centraal bij parkeren
Read More
Retailagenda

Retailagenda

Nieuws
Op 8 oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken het initiatief genomen om samen met de betrokken stakeholders een Retailagenda op te stellen. De afgelopen maanden heeft een intensief traject plaatsgevonden. Op 17 maart 2015 worden de afspraken, die onder leiding van Marijke van Hees met alle betrokken partijen zijn gemaakt, gepresenteerd in de Retailagenda. De pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' is onderdeel van de Retailagenda. Het Expertteam Winkelgebieden is actief betrokken in het ondersteunen van deze pilot. De Kamerbrief met de agenda als bijlage treft u hier aan.  
Read More

Pilot verlichte regels winkelgebieden

Nieuws
Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. Ruimtelijke regels, economische regels, arbeidsrechtelijke regels et cetera. Die regels zijn ooit met de beste bedoelingen ingevoerd. Maar bij elkaar opgeteld hebben deze regels grote beperkingen en hoge kosten tot gevolg voor ondernemers, worden innovatieve retail- en horecaconcepten tegengewerkt en komt het functioneren van gehele winkelgebieden onder druk te staan. Vanuit de nationale Retailagenda start Platform31 in het voorjaar van 2015 daarom de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' (voorheen pilot ‘Regelloze winkelgebieden’). Het Expertteam Winkelgebieden mag deze pilot, samen met Platform31, opstarten en begeleiden. Zie voor meer informatie www.platform31.nl  
Read More

Definitieve doorbraak foodbeleving

Nieuws
Van de Markthal en Fenix Food Factory in Rotterdam tot de Foodmarkt van Jumbo en Foodhallen in Amsterdam: 2014 lijkt het jaar van de nieuwe foodconcepten. Waar en van wie kunnen we nieuwe initiatieven verwachten? Drie experts over de oorzaken en gevolgen van de opkomst van beleving in foodretail. Jaap Kaai (eigenaar onderzoeks- en adviesbureau Emma retail):“De opkomst van foodbelevingsconcepten past bij trends als ‘weet wat je eet’, met aandacht voor good food, gezondheid en duurzaamheid. De Markthal in Rotterdam is weliswaar een jarendurend en uitzonderlijk project geweest, maar komt wat dat betreft precies op het juiste moment. Ook Jumbo speelt op deze trends in, maar op een ander niveau. Waar de Markthal vanuit de vastgoedsector is ontstaan heeft Jumbo heeft zijn foodmarkt ontwikkeld vanuit het supermarktconcept. Jumbo probeert zo…
Read More

Toenemende leegstand Kalvertoren Amsterdam

Nieuws
Uit onderzoek dat DTZ Zadelhoff in opdracht van de gemeente Amsterdam uitvoerde, blijkt dat de huren in de Kalvertoren ook dit jaar weer zijn gedaald: een teken dat de locatie minder in trek is bij winkeliers. Veel winkelruimtes op de eerste verdieping staan dan ook leeg. Beneden is het nog lekker druk, maar wie de trap naar boven neemt loopt tegen een muur van gesloten rolluiken aan. Volgens Jaap Kaai van het Expertteam Winkelgebieden past de leegloop van de Kalvertoren in een landelijke tendens van afnemende bezoekersstromen naar winkelcentra. Lees het volledige artikel in Parool van 19 oktober 2014. Eén na de andere winkel gaat weg uit de Kalvertoren
Read More