Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Actieplannen retailvisie Leidse regio

Na het opstellen van de regionale retailvisie is er van april tot november 2017 gewerkt aan de uitwerking. Economie071 heeft daarvoor een opdracht neergelegd bij het Expertteam Winkelgebieden. Wij hebben via een intensief en interactief proces samen met de stakeholders gewerkt aan het opstellen van actieplannen en strategieën. Hierbij is gewerkt aan drie Actielijnen:

  • Actielijn A: het versterken van de winkelgebieden binnen de detailhandelsstructuur 2025.
  • Actielijn B: het verkennen van de mogelijkheden om functies te veranderen of te mengen in de overige winkelgebieden.
  • Actielijn C: verminderen van vierkante meters op de perifere locaties (zoals woonboulevards).

In deze link zijn de hoofdrapportage en de actieplannen voor de individuele winkelgebieden te downloaden.