Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Werkwijze

In onze aanpak staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijken wij naar de kracht van locaties en zoeken naar een duurzame toekomst. Wij gaan op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en van de stad. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor de hardware en de software.

Het expertteam kan u helpen centrumgebieden te revitaliseren of de processen daarin te begeleiden. Wij zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit onze werkervaring zijn wij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.

Onze diensten

Betrokkenheid en senioriteit

Voor u als opdrachtgever betekent dit expertise van vijf senior-managers op een breed terrein én continuïteit in de voortgang van de opdracht. In opdrachten werken wij altijd gezamenlijk. Waarbij de een soms meer op de voorgrond treedt en de ander meer op de achtergrond blijft. Concreet betekent dit onder meer dat wij interne brainstormsessies houden, informatie verzamelen en delen en altijd samen de locatie(s) bezoeken. Zo borgen wij de optimale inzet van onze brede expertise.  

Uitgangspunt voor onze werkwijze is het zo optimaal mogelijk inspelen op de lokale situatie. Wij voeren de werkzaamheden immers niet voor onszelf uit, maar voor u! U moet hiermee vooruit, samen met ondernemers, investeerders, vastgoedeigenaren en alle overige betrokkenen. Daarom is een nauwe samenwerking met u en de ondernemers van essentieel belang. Met papier alleen versterken we de detailhandelsstructuur immers niet.  

Wij spreken de taal van alle stakeholders

Alle vijf weten we hoe het is om als zelfstandig ondernemer te functioneren. En hebben we elkaar opgezocht om onze know how aan te vullen om zo onze opdrachtgevers beter van dienst te zijn. Wij werken met en voor ondernemers, winkeliers/retailers, consumenten, overheden en vastgoedeigenaren. Spreken hun taal, weten wat de belangen zijn van de verschillende stakeholders en hoe deze met elkaar te verbinden. Veel fysieke aanwezigheid en aanspreekbaar zijn geeft ondernemers vertrouwen.  

Eén contactpersoon

Uiteraard zorgen wij voor één projectleider die gedurende de loop van het project dezelfde persoon blijft. De gebiedsmanager zorgt voor overzicht en afstemming tussen de deelopdrachten. Hij is als ‘procesmanager met inhoud’ het vaste aanspreekpunt en overlegpartner voor de gemeente. We brengen nadrukkelijk per deelopgave dat lid in stelling waar zijn expertise meerwaarde biedt voor het project. 

“Fijn om te horen dat jullie mooie vorderingen maken en zelfs wat extra’s mogen doen als het gaat om advies over de supermarktstructuur. Goed dat jullie hier ook induiken. Succes! Volgens mij hebben we hier in Soest echt heel veel aan (…en ik als inwoner dus ook 🙂 )”

Erik-Jan van Dijk - senior beleidsmedewerker EZ gemeente Soest

“Het team houdt van doorpakken. Veel problemen die wij vonden werden al gedurende het onderzoekstraject opgepakt, waardoor nog voor het eindrapport de eerste stappen gezet waren. Hierdoor loop je eigenlijk al voor op de uitvoering. De communicatie van en naar het Expertteam verliep gedurende het hele traject soepel. Je kan ze mailen, bellen en appen. Zo krijg je altijd snel en adequaat antwoord.”

Stephan Hillhorst - Ondernemersvereniging Van Weedestraat (Soest)

De 6 stappen

Elke opgave is maatwerk, maar over het algemeen doorlopen we altijd onderstaande 6 stappen.