Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Versterking Expertteam Winkelgebieden

Met ingang van 1 oktober 2020 maakt Jeroen Roose – Van Leijden, naast Remko Bak, Jaap Kaai, Marc Majolée en Hans Zimmer, deel uit van het Expertteam Winkelgebieden.

Jeroen brengt een ruime ervaring mee  als centrummanager waarin hij de afgelopen 15 jaar bij meer dan 50 grote en kleine winkelgebieden betrokken is geweest. Dit betrof zowel gebieden binnen de Randstad als ver daarbuiten. Inmiddels is Jeroen ruim 8 jaar als centrummanager het gezicht van de centrummanagementorganisatie van Utrecht.

Marc Majolée: “Een van de aanleidingen om in 2014 de koppen bij elkaar te steken en Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A. op te richten was dat zorgvuldig opgestelde beleidskaders en actieplannen te vaak niet van het papier komen. De oprichters van het team kozen toen bewust voor de vorm van een coöperatie, waarmee we ook willen uitstralen dat we geen adviesbureau zijn. De leden van Coöperatie zijn allemaal zelfstandig ondernemer. Alles wat we doen staat in het teken van het initiëren en uitvoeren van concrete en zichtbare acties en projecten, om samen met gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren te werken aan duurzame toekomstbestendige winkel- en centrumgebieden. Dit vraagt om maatwerk. En deze bijzondere tijd vraagt volgens ons nog meer focus op de uitvoering van beleid en de focus op de Unique Selling Points van winkelgebieden, de marketing en communicatie. Voor ons is dit dan ook het juiste moment een nieuw lid te vragen toe te treden tot onze Coöperatie. Iemand die dagelijks zogezegd met zijn ‘poten in de klei’ staat in centrumgebieden en daar met alle stakeholders aan tafel zit.”

Wij kennen Jeroen alle vier al geruime tijd en zijn blij dat hij met zijn rationele, nuchtere en eerlijke kijk op zaken, en zijn uitvoerige kennis over verschillende grote en kleine winkelgebieden in binnen- en buitenland zijn bijdrage wil gaan leveren aan de ambities van het Expertteam Winkelgebieden”.