Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Introductie

Om voor centrumgebieden meerwaarde te bereiken is het hard samenwerken

Centrumgebieden hebben een belangrijke positie in onze leefomgeving. Ze voorzien in onze behoeften elkaar te ontmoeten, verblijven, recreëren, wonen, werken en ondernemen en natuurlijk om te winkelen. Een centrum- of winkelgebied is daarmee een vrij toegankelijk openbare gebied en tegelijk een zone van de harde economie waar ondernemers geld verdienen. De individuele belangen zijn groot. Toch kunnen we niet zonder elkaar. Om de gebieden aantrekkelijk te houden moeten we samenwerken.

“Onze ervaring is dat ze meedenken en verder gaan dan waar gewoon advies ophoudt: ze leveren maatwerk; daarbij vullen ze elkaar onderling goed aan en kunnen zij gebruik maken van hun brede kennis en ervaring die zij hebben opgedaan bij andere projecten.” 

Opdrachtgever Uitvoering Retailvisie Leidse regio

“Het Expertteam staat voor keuzes durven maken, zonder dat de deur op slot gaat en met genoeg kansen en mogelijkheden voor ondernemers, winkelgebieden en overheid. Met het expertteam is het goed samenwerken om verder te komen.” 

Opdrachtgever werksessie Kop van Noord-Holland
De vraag die wij altijd stellen: Waar willen jullie over 5 jaar staan met jullie winkelgebied?

Het Expertteam Centrumgebieden helpt daarbij. Wij adviseren beleidsmakers, eigenaren van winkelvastgoed, ontwikkelaars, ondernemers, retailers bij uiteenlopende onderwerpen, zoals het toepassen van bouwkundige wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, concepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers.

Ons team

Het Expertteam Centrumgebieden is een Coöperatie U.A. van vijf zeer ervaren professionals. Het Expertteam heeft een schat aan kennis en kunde. Per situatie zoeken wij, als de opgave daarom vraagt, aanvullende expertise. We kunnen daarbij terugvallen op ons omvangrijke netwerk.