Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Het team

Het Expertteam Centrumgebieden is een Coöperatie U.A. van vijf zeer ervaren professionals. Het Expertteam heeft een schat aan kennis en kunde. De teamleden hebben expertise op de volgende terreinen:

  • Visie- en conceptontwikkeling
  • Markt- en haalbaarheidsonderzoek
  • Bouwkundige wet- en regelgeving
  • Overheidsbeleid en -regelgeving
  • Projectontwikkeling
  • Project- en procesorganisatie
  • Financiering en exploitatie

Per situatie zoeken wij, als de opgave daarom vraagt, aanvullende expertise. We kunnen daarbij terugvallen op ons omvangrijke netwerk. Als Expertteam Centrumgebieden opereren wij zo in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen.

Ontwikkelingen van de coöperatie

In 2014 zijn Marc, Hans, Remko en Jaap, als team gestart met de eerste projecten. In 2016 hebben we het team formeel gemaakt en is Expertteam Winkelgebieden een coöperatie U.A. geworden. In 2020 is Jeroen toegetreden tot het team en de coöperatie. Hans is hierna afgetreden. In 2021 hebben we de naam gewijzigd van Expertteam Winkelgebieden naar Expertteam Centrumgebieden, omdat we ons breder willen inzetten. In 2023 is Marleen toegetreden tot het team. 

Onze kernwaarden

De experts:

Adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling, structuurvisie en bestemmingsplan

Adviseur ruimtelijke ordening, consumentengedrag en marktonderzoek

Ruimtelijk-economisch adviseur, interim manager en conceptontwikkeling

Adviseur centrummanagement, marketing en promotie

Relatiecoach voor binnensteden en adviseur citymarketing

Het Expertteam heeft kennis in verschillende disciplines. Dit kwam voor het project dat zij hier in Soest deden goed uit. Ze brachten hun kennis vanuit andere projecten mee en vertaalden dit naar ons gebied. Hierbij hebben ze aan het begin van hun onderzoek met vele ondernemers gesproken en hebben ze de pijnpunten van de winkelgebieden naar boven gebracht. Hun kracht is om vanuit een ander perspectief naar deze problemen te kijken en ze nemen hierbij in hun plannen de ondernemers goed meer. Doordat zij bij alle besluiten de ondernemers betrokken ontstond er een samenwerking die er voor hun komst niet was. Ze hebben daardoor bijgedragen aan een betere samenwerking tussen de winkelgebieden onderling en tussen de winkelgebieden en de gemeente. 

Stephan Hillhorst - Ondernemersvereniging Van Weedestraat (Soest)

De leden van het Expertteam spraken zowel de taal van de ondernemers als de taal van de gemeente. Dat bij elkaar leverde het resultaat op wat er nu ligt. Ieder actieplan past op twee velletjes papier, zodat alle winkeliers en eigenaren snel zien wat er nodig is. Met de onderzoeken, de visie én de actieplannen kunnen ondernemers nu strategische besluiten nemen voor de toekomst. Ze weten nu hoe ze zelf in kunnen spelen op de ontwikkelingen. Dat is enorm waardevol.” 

Ton Orleans - Gemeente Zoeterwoude