Expertteam Centrumgebieden Coƶperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Kennis over blurring en blending in retail

Het Expertteam Winkelgebieden is al geruime tijd bezig met projecten rondom blurring en blending in de retail. Projecten die wij door het hele land hebben uitgevoerd in verschillende gemeenten, veelal in samenwerking met gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemers.

Op deze pagina hebben wij de kennis hierover gebundeld. U vindt verschillende onderzoeken, rapportages van pilots en andere publicaties over dit thema.

Rapportage pilot Verlichte Regels Winkelgebieden; Expertteam Winkelgebieden en Platform31 (2017)

Poster pilot verlichte regels winkelgebieden; Platform31 (2017)

Poster blurring; BRO en Platform31 (2017)

Stand van zaken pilot mengvormen winkel en horeca; VNG Pilot mengvormen, Berenschot (2017)

Evaluatierapportage Blending 010; Expertteam Winkelgebieden en gemeente Rotterdam (2017)

Blurring: discussie over alcohol remt vernieuwing; artikel Expertteam Winkelgebieden op Stadszaken (2018)

Presentatie Expertmeeting 21 juni 2018; presentatie Expertteam Winkelgebieden en gemeente Apeldoorn (2018)

Voorstel-Ziengs wijziging drank en horecawet (2018)