Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Netwerken

Het Expertteam Centrumgebieden is lid van:

  • Platform De Nieuwe winkelstraat: Dit is een multidisciplinair platform waarbij het draait om retailactivatie. De initiatiefnemers willen het vanuit ondernemerschap en co-creatie mogelijk maken om brands, cities en shopping en leisure-formats te vernieuwen, te verbeteren of te (her)ontwikkelen. Dit doen ze samen met een groep ondernemers, adviseurs, experts en creatieven die als kennispartner zijn verbonden aan het platform. De ambitie is om binnensteden, winkelstraten en winkelcentra economisch gezond te maken en te houden.

De netwerken waar leden van het Expertteam Centrumgebieden (individueel) lid van zijn:

  • FIRE: Remko, Jeroen en Marc zijn lid van Friends In Real Estate. Dit is een stichting van jonge mensen met een groot enthousiasme voor alles wat er gebeurt in vastgoedland.  De leden zijn werkzaam in de vastgoedsector. Het lidmaatschap is voor hen een manier om op een informele manier met vakgenoten projecten te bezoeken en over diverse onderwerpen te discussiëren.
  • Alumni-Platform Hogeschool Utrecht: Marc Majolée is sinds het afronden van zijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie in 1990 lid van het Alumni-Platform. Het Platform richt zich op het organiseren van activiteiten en verzamelt regelmatig feedback over de opleiding zelf en input over de beroepssituatie en behoeften in de samenleving.
  • GSRO: Remko Bak en Marc Majolee zijn lid van  de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening. De GSRO bestaat uit een netwerk van ongeveer 200 professionals. Elke maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd en er is een blog die zaken behandelt die spelen in Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland.
  • Fontys Hogeschool: Jaap Kaai is docent vastgoed en projectontwikkeling bij Fontys Hogeschool Eindhoven, opleiding Vastgoedkunde. In deze rol leidt hij de aankomend vastgoedprofessionals op. Hij begeleidt en coacht de studenten die zichzelf voorbereiden op de wereld van vastgoed, ruimtelijke ordening en centrumontwikkelingen.