Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A.

beleid

visie, actie, transitie, aanpak, procesmanagement

duurzaam

winkel- en centrumgebieden

maatwerk

toekomstbestendige winkel- en centrumgebieden

Netwerken

Het Expertteam Winkelgebieden is lid van:

  • KERN (centrum voor vastgoedprofessionals) is, met ruim 600 leden uit alle disciplines uit de winkelsector (retail, vastgoed en overheid), een belangrijke belangenorganisatie.

De netwerken waar leden van het Expertteam Winkelgebieden (individueel) lid van zijn:

  • FIRE: Remko, Jeroen en Marc zijn lid van Friends In Real Estate. Dit is een stichting van jonge mensen met een groot enthousiasme voor alles wat er gebeurt in vastgoedland.  De leden zijn werkzaam in de vastgoedsector. Het lidmaatschap is voor hen een manier om op een informele manier met vakgenoten projecten te bezoeken en over diverse onderwerpen te discussiëren.
  • Alumni-Platform Hogeschool Utrecht: Marc Majolée is sinds het afronden van zijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie in 1990 lid van het Alumni-Platform. Het Platform richt zich op het organiseren van activiteiten en verzamelt regelmatig feedback over de opleiding zelf en input over de beroepssituatie en behoeften in de samenleving.
  • GSRO: Remko Bak en Marc Majolee zijn lid van  de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening. De GSRO bestaat uit een netwerk van ongeveer 200 professionals. Elke maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd en er is een blog die zaken behandelt die spelen in Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland.
  • Platform De Nieuwe winkelstraat: Marc en Jeroen zijn lid van het Platform De Nieuwe winkelstraat. Dit is een multidisciplinair platform waarbij het draait om retailactivatie. De initiatiefnemers willen het vanuit ondernemerschap en co-creatie mogelijk maken om brands, cities en shopping en leisure-formats te vernieuwen, te verbeteren of te (her)ontwikkelen. Dit doen ze samen met een groep ondernemers, adviseurs, experts en creatieven die als ‘Friend’ zijn verbonden aan het platform. De ambitie is om binnensteden, winkelstraten en winkelcentra economisch gezond te maken en te houden.
  • Fontys Hogeschool Assessor: Jaap Kaai is assessor bij Fontys Hogeschool Eindhoven, opleiding Vastgoed & Makelaardij. In deze rol begeleid en beoordeeld hij studenten die afstuderen en stageslopen.
  • ASRE Alumni Association MRE: Hans Zimmer is lid van de ASRE Alumni Association. Dit is de vereniging van afgestudeerden Masters of Real Estate van de postdoctorale opleiding vastgoedkunde van de Amsterdam School of Real Estate. Het doel van de ASRE Alumni Association is het vasthouden en verruimen van de contacten tussen vakgenoten die tijdens de opleiding zijn ontstaan. Daarnaast heeft de vereniging kennisoverdracht als doelstelling. Inmiddels telt de vereniging ruim 600 leden, werkzaam in vrijwel alle disciplines van de vastgoedmarkt en voor een belangrijk deel in het hoger en topkader.
  • Stichting VastgoedManagers-Expert: Hans Zimmer is lid van de snelgroeiende Stichting VastgoedManagers-Expert (VGME), een stichting van professionals die werkzaam zijn in het ontwikkelen, beheren en managen van vastgoed. VGME is een platform waar kennis en kunde op het zich snel ontwikkelende vakgebied van vastgoedmanagement samenkomen. De VGME organiseert vastgoedsociëteiten, masterclasses en netwerkbijeenkomsten.