Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Nieuws

Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Centrumvisie en detailhandelsbeleid Teylingen

Visie en beleid
In samenwerking met bureau Over Morgen en SAB stedenbouwkundige hebben we in opdracht van de gemeente Teylingen het detailhandelsbeleid en de centrumvisie voor Voorhout, Warmond en Sassenheim opgesteld. Bij het opstellen hebben we veel aandacht gegeven aan de participatie en inbreng van ondernemers en gemeenteraad. Dit onder andere door werksessies en ondernemersavonden. Mede hierdoor ligt er nu een visie waar alle partijen achter staan.
Read More

Kennis over blurring en blending in retail

Nieuws
Het Expertteam Winkelgebieden is al geruime tijd bezig met projecten rondom blurring en blending in de retail. Projecten die wij door het hele land hebben uitgevoerd in verschillende gemeenten, veelal in samenwerking met gemeenten, vastgoedpartijen en ondernemers. Op deze pagina hebben wij de kennis hierover gebundeld. U vindt verschillende onderzoeken, rapportages van pilots en andere publicaties over dit thema. Rapportage pilot Verlichte Regels Winkelgebieden; Expertteam Winkelgebieden en Platform31 (2017) Poster pilot verlichte regels winkelgebieden; Platform31 (2017) Poster blurring; BRO en Platform31 (2017) Stand van zaken pilot mengvormen winkel en horeca; VNG Pilot mengvormen, Berenschot (2017) Evaluatierapportage Blending 010; Expertteam Winkelgebieden en gemeente Rotterdam (2017) Blurring: discussie over alcohol remt vernieuwing; artikel Expertteam Winkelgebieden op Stadszaken (2018) Presentatie Expertmeeting 21 juni 2018; presentatie Expertteam Winkelgebieden en gemeente Apeldoorn (2018) Voorstel-Ziengs wijziging…
Read More
Uitvoering Retailvisie Leidse Regio

Uitvoering Retailvisie Leidse Regio

Uitvoering en actieplan
In opdracht van Ecomomie071 hebben wij in een intensief en interactief proces samen met stakeholders actieplannen en ontwikkelstrategieën opgesteld voor 42 winkelgebieden in de Leidse regio. Dit als uitvoering van de in 2016 vastgestelde Retailvisie. Afhankelijk van de toekomstpositie is het actieplan gericht op versterking, op functieverandering of onderlinge profilering of op reductie van winkeloppervlak . De plannen zijn ‘lean en mean’: kort, krachtig, actiegericht. De genoemde maatregelen gaan onder meer over de fysieke situatie, samenwerking of profilering. Daarnaast hebben we aanbevelingen gedaan die de winkelgebieden overstijgen. Ons advies is om een regiobrede coördinatie en regie te organiseren en actiever te sturen op gebruik van het ondernemersfonds. Belangrijk is ook te werken werk aan een uniforme mindset en dienstbaarheid, bijvoorbeeld door het opzetten van een ‘1-loket’. 
Read More
Regelluwe zones; Blending 010

Regelluwe zones; Blending 010

Projecten
Rotterdam heeft onder de noemer ‘Blending010’ meegedaan aan de door de VNG georganiseerde pilot ‘Mengvormen Winkel en Horeca’. De pilot is opgezet om ruimte te bieden aan innovatieve mengconcepten tussen detailhandel en horeca. Door het Expertteam is een lokale evaluatie opgesteld van deze pilot. Onderzocht is welke mengvormen door ondernemers werden geïnitieerd, wat dat opleverde en hoe de klant daarop reageerde. Ook is gekeken naar uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, omdat mengvormen, gelet op de Drank en Horecawet (DHW), in principe verboden zijn maar in de praktijk wel in heel Nederland te vinden zijn. Met de evaluatie zijn adviezen gegeven over het mengen zelf en zijn aanbevelingen gedaan voor de gemeentelijke organisatie.
Read More
ExpertMeeting Blurring

ExpertMeeting Blurring

Nieuws
ExpertMeeting: zo faciliteer je succesvolle blurringconcepten Hoe maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden om blurringconcepten te faciliteren? We organiseren hierover een ExpertMeeting in Apeldoorn. Zet 21 juni alvast in je agenda en meld je aan via Eventbrite! Belangrijke informatie Datum: donderdag 21 juni 2018 Programma: 14.00 inloop, 17.30 afsluitende borrel Locatie: binnenstad Apeldoorn Deelnemers: maximaal 30 Korten: € 49,- excl BTW per persoon Eerder stond deze expertmeeting gepland op 19 april. Vanwege de agenda van enkele sprekers is de meeting verplaatst.
Read More
Actieplannen retailvisie Leidse regio

Actieplannen retailvisie Leidse regio

Nieuws
Na het opstellen van de regionale retailvisie is er van april tot november 2017 gewerkt aan de uitwerking. Economie071 heeft daarvoor een opdracht neergelegd bij het Expertteam Winkelgebieden. Wij hebben via een intensief en interactief proces samen met de stakeholders gewerkt aan het opstellen van actieplannen en strategieën. Hierbij is gewerkt aan drie Actielijnen: Actielijn A: het versterken van de winkelgebieden binnen de detailhandelsstructuur 2025. Actielijn B: het verkennen van de mogelijkheden om functies te veranderen of te mengen in de overige winkelgebieden. Actielijn C: verminderen van vierkante meters op de perifere locaties (zoals woonboulevards). In deze link zijn de hoofdrapportage en de actieplannen voor de individuele winkelgebieden te downloaden.
Read More
Regio Leiden artikel LEVEN

Regio Leiden artikel LEVEN

Nieuws
Ondernemers aanzet voor sterkere winkelgebieden en de Leidse regio. Leegstand in winkelstraten, meer aankopen via internet: de ontwikkelingen op het gebied van retail hebben een grote impact op het bestaande winkellandschap. Na het vaststellen van de regionale Retailvisie in Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude is het nu tijd voor actie. Het Expertteam Winkelgebieden helpt. Lees het volledige artikel LL47 Economie071 Leven Retailvisie Leidse regio
Read More
Actieplannen winkelgebieden regio Leiden

Actieplannen winkelgebieden regio Leiden

Nieuws
Economie071 heeft het Expertteam Winkelgebieden gevraagd te helpen bij de uitvoering van de vastgestelde Regionale Retailvisie. Wij nemen hierbij het stokje over van bureau RMC dat eerder betrokken was het opstellen van de visie. Wij gaan voor de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Katwijk en Zoeterwoude per winkelgebied, samen met de ondernemers en eigenaren, een actieplan opstellen of verder uitwerken. Ook winkeliers- en ondernemersverenigingen en Centrummanagement organisaties worden hierbij betrokken. De gemeenten Voorschoten en Oegstgeest doen hetzelfde met eigen lokale experts. Met elkaar wordt in nauw teamverband, binnen het kader van de Retailvisie, gekeken naar kansen en mogelijkheden.  De verwachting is dat de actieplannen in het najaar klaar zijn. Zie verder Economie071
Read More