Expertteam Winkelgebieden Coöperatie U.A.

beleid

visie, actie, transitie, aanpak, procesmanagement

duurzaam

winkel- en centrumgebieden

maatwerk

toekomstbestendige winkel- en centrumgebieden

Nieuws

Retailagenda

Retailagenda

Op 8 oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken het initiatief genomen om samen met de betrokken stakeholders een Retailagenda op te stellen. De afgelopen maanden heeft een intensief traject plaatsgevonden. Op 17 maart 2015 worden de afspraken, die onder leiding van Marijke van Hees met alle betrokken partijen zijn gemaakt, gepresenteerd in de Retailagenda. De pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' is onderdeel van de Retailagenda. Het Expertteam Winkelgebieden is actief betrokken in het ondersteunen van deze pilot. De Kamerbrief met de agenda als bijlage treft u hier aan.  
Read More

Pilot verlichte regels winkelgebieden

Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. Ruimtelijke regels, economische regels, arbeidsrechtelijke regels et cetera. Die regels zijn ooit met de beste bedoelingen ingevoerd. Maar bij elkaar opgeteld hebben deze regels grote beperkingen en hoge kosten tot gevolg voor ondernemers, worden innovatieve retail- en horecaconcepten tegengewerkt en komt het functioneren van gehele winkelgebieden onder druk te staan. Vanuit de nationale Retailagenda start Platform31 in het voorjaar van 2015 daarom de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' (voorheen pilot ‘Regelloze winkelgebieden’). Het Expertteam Winkelgebieden mag deze pilot, samen met Platform31, opstarten en begeleiden. Zie voor meer informatie www.platform31.nl  
Read More

Definitieve doorbraak foodbeleving

Van de Markthal en Fenix Food Factory in Rotterdam tot de Foodmarkt van Jumbo en Foodhallen in Amsterdam: 2014 lijkt het jaar van de nieuwe foodconcepten. Waar en van wie kunnen we nieuwe initiatieven verwachten? Drie experts over de oorzaken en gevolgen van de opkomst van beleving in foodretail. Jaap Kaai (eigenaar onderzoeks- en adviesbureau Emma retail):“De opkomst van foodbelevingsconcepten past bij trends als ‘weet wat je eet’, met aandacht voor good food, gezondheid en duurzaamheid. De Markthal in Rotterdam is weliswaar een jarendurend en uitzonderlijk project geweest, maar komt wat dat betreft precies op het juiste moment. Ook Jumbo speelt op deze trends in, maar op een ander niveau. Waar de Markthal vanuit de vastgoedsector is ontstaan heeft Jumbo heeft zijn foodmarkt ontwikkeld vanuit het supermarktconcept. Jumbo probeert zo…
Read More

Toenemende leegstand Kalvertoren Amsterdam

Uit onderzoek dat DTZ Zadelhoff in opdracht van de gemeente Amsterdam uitvoerde, blijkt dat de huren in de Kalvertoren ook dit jaar weer zijn gedaald: een teken dat de locatie minder in trek is bij winkeliers. Veel winkelruimtes op de eerste verdieping staan dan ook leeg. Beneden is het nog lekker druk, maar wie de trap naar boven neemt loopt tegen een muur van gesloten rolluiken aan. Volgens Jaap Kaai van het Expertteam Winkelgebieden past de leegloop van de Kalvertoren in een landelijke tendens van afnemende bezoekersstromen naar winkelcentra. Lees het volledige artikel in Parool van 19 oktober 2014. Eén na de andere winkel gaat weg uit de Kalvertoren
Read More

Aanpak winkelgebieden is maatwerk

Veel winkelgebieden staan onder druk. Dat weten we inmiddels wel. Dat er nu actie ondernomen moet worden is ook duidelijk. Maar welke acties dan? Wat moeten we doen en waar liggen de oplossingen? Niet één antwoord Een eenduidig antwoord op deze vragen is helaas niet te geven. Het niet goed functioneren van een winkelgebied is namelijk het resultaat van diverse factoren. De oplossing is dan ook niet zomaar uit de kast te trekken of te vinden in één bepaald project of bepaalde aanpak, dat elders misschien succes had. Oplossingen zijn te vinden in lokaal maatwerk en door ‘out of te box’ denken. Maatwerk en windmolens Als Expertteam Winkelgebieden zijn wij dagelijks bezig dit maatwerk vorm te geven. Oplossingen zoeken wij door de behoefte van de consument centraal te stellen en…
Read More