Expertteam Centrumgebieden Coƶperatie U.A.

beleid

visie, actie, transitie, aanpak, procesmanagement

duurzaam

winkel- en centrumgebieden

maatwerk

toekomstbestendige winkel- en centrumgebieden

Winkelstructuur Katendrecht en Feijenoord

In 2013 is de detailhandelsvisie Rotterdam vastgesteld. Naast (en uiteraard in samenhang met) algemene en trends in de retail, speelden zowel aan de vraag- als aanbodzijde in aangrenzende wijken van Katendrecht in het noordelijk deel van Feijenoord een aantal ontwikkelingen. Voor de gemeente hebben we als Expertteam de volgende vraag beantwoord: Wat is, gelet op de huidige en te verwachten omstandigheden, de ideale winkelstructuur voor Katendrecht en Feijenoord? Het zwaartepunt van de beantwoording van die vraag lag bij aandacht voor de verzorging van de inwoners van het gebied, dus op het vlak van de dagelijkse boodschappen en frequent benodigd non-food.