Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Synergie Fashion Outlet Center en Zevenaar Centrum

In Zevenaar heeft op 18 mei 2016 de Raad van State positief beslist inzake het bestemmingsplan Spoorallee in Zevenaar. Een ontwikkelingscombinatie zal volgens planning in 2022 op deze locatie aan de A12 een FashionOutletCenter (FOC) van ca. 18.000 m2 bvo inclusief horeca en 1.600 parkeerplaatsen gaan exploiteren. Het Expertteam Winkelgebieden heeft op verzoek van de gemeente de ondernemers verenigd in de AOZ begeleid om te komen tot een convenant over een pakket aan ‘compenserende maatregelen’ dat inhoudelijk, financieel en juridisch duidelijkheid biedt gericht op versterking van het centrum in relatie tot het FOC.