Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Retailvisie Kop van Noord-Holland

De retailsector vervult een belangrijke economische en maatschappelijke functie, draagt bij aan de aantrekkingskracht en leefbaarheid van de woon- en werkomgeving én zorgt voor bedrijvigheid en werkgelegenheid. Om de dynamiek in de retailsector te faciliteren zijn een helder geformuleerde ambitie, visie en toetsingskader wenselijk. Dit was ook de vraag vanuit de regio Kop van Noord-Holland: Wat is de gewenste retailstructuur voor de regio en wat is nodig om deze structuur toekomstbestendig te maken en te houden? Als Expertteam hebben wij via een interactief proces met stakeholders deze visie opgesteld. In de visie is een concrete aanzet gegeven voor de centrumgebieden als het gaat om profilering, positionering, branche-mix, uitstraling, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Belangrijk daarbij is de wijze van samenwerking, lokale uitwerking in actieplannen en de regionale afstemming en toetsing van initiatieven.