Pilot verlichte regels winkelgebieden

Nieuws
Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. Ruimtelijke regels, economische regels, arbeidsrechtelijke regels et cetera. Die regels zijn ooit met de beste bedoelingen ingevoerd. Maar bij elkaar opgeteld hebben deze regels grote beperkingen en hoge kosten tot gevolg voor ondernemers, worden innovatieve retail- en horecaconcepten tegengewerkt en komt het functioneren van gehele winkelgebieden onder druk te staan. Vanuit de nationale Retailagenda start Platform31 in het voorjaar van 2015 daarom de pilot 'Verlichte regels winkelgebieden' (voorheen pilot ‘Regelloze winkelgebieden’). Het Expertteam Winkelgebieden mag deze pilot, samen met Platform31, opstarten en begeleiden. Zie voor meer informatie www.platform31.nl  
Read More

Definitieve doorbraak foodbeleving

Nieuws
Van de Markthal en Fenix Food Factory in Rotterdam tot de Foodmarkt van Jumbo en Foodhallen in Amsterdam: 2014 lijkt het jaar van de nieuwe foodconcepten. Waar en van wie kunnen we nieuwe initiatieven verwachten? Drie experts over de oorzaken en gevolgen van de opkomst van beleving in foodretail. Jaap Kaai (eigenaar onderzoeks- en adviesbureau Emma retail):“De opkomst van foodbelevingsconcepten past bij trends als ‘weet wat je eet’, met aandacht voor good food, gezondheid en duurzaamheid. De Markthal in Rotterdam is weliswaar een jarendurend en uitzonderlijk project geweest, maar komt wat dat betreft precies op het juiste moment. Ook Jumbo speelt op deze trends in, maar op een ander niveau. Waar de Markthal vanuit de vastgoedsector is ontstaan heeft Jumbo heeft zijn foodmarkt ontwikkeld vanuit het supermarktconcept. Jumbo probeert zo…
Read More

Toenemende leegstand Kalvertoren Amsterdam

Nieuws
Uit onderzoek dat DTZ Zadelhoff in opdracht van de gemeente Amsterdam uitvoerde, blijkt dat de huren in de Kalvertoren ook dit jaar weer zijn gedaald: een teken dat de locatie minder in trek is bij winkeliers. Veel winkelruimtes op de eerste verdieping staan dan ook leeg. Beneden is het nog lekker druk, maar wie de trap naar boven neemt loopt tegen een muur van gesloten rolluiken aan. Volgens Jaap Kaai van het Expertteam Winkelgebieden past de leegloop van de Kalvertoren in een landelijke tendens van afnemende bezoekersstromen naar winkelcentra. Lees het volledige artikel in Parool van 19 oktober 2014. Eén na de andere winkel gaat weg uit de Kalvertoren
Read More

Aanpak winkelgebieden is maatwerk

Nieuws
Veel winkelgebieden staan onder druk. Dat weten we inmiddels wel. Dat er nu actie ondernomen moet worden is ook duidelijk. Maar welke acties dan? Wat moeten we doen en waar liggen de oplossingen? Niet één antwoord Een eenduidig antwoord op deze vragen is helaas niet te geven. Het niet goed functioneren van een winkelgebied is namelijk het resultaat van diverse factoren. De oplossing is dan ook niet zomaar uit de kast te trekken of te vinden in één bepaald project of bepaalde aanpak, dat elders misschien succes had. Oplossingen zijn te vinden in lokaal maatwerk en door ‘out of te box’ denken. Maatwerk en windmolens Als Expertteam Winkelgebieden zijn wij dagelijks bezig dit maatwerk vorm te geven. Oplossingen zoeken wij door de behoefte van de consument centraal te stellen en…
Read More
Pilot verlichte regels winkelgebieden

Pilot verlichte regels winkelgebieden

Projecten
Oktober 2014 heeft minister Kamp van Economische Zaken, samen met een groot aantal stakeholders, het initiatief genomen voor een landelijke Retailagenda. In de agenda wordt de komende jaren een programma uitgewerkt en worden afspraken gemaakt om de retailsector toekomstbestendig te maken. Onderdeel van de agenda is de pilot ‘verlichte regels winkelgebieden‘. 12 gemeenten experimenteren met het wegnemen van belemmerende regels voor ondernemers, zodat meer ruimte ontstaat voor innovatie, flexibiliteit en ondernemerschap. In samenwerking met Platform31 heeft het Expertteam Winkelgebieden de gemeenten die deelnemen aan de pilot begeleid. Download hier het eindrapport: 161201_pilot_verlichte_regels_winkelgebieden_def.
Read More
Visie toekomst binnenstad Assen

Visie toekomst binnenstad Assen

Projecten
Net als veel centra in Nederland wordt Assen geconfronteerd met toenemende leegstand in de binnenstad, dit als gevolg van veranderingen in de markt, de economie en het consumentengedrag. De Taskforce Binnenstad Assen wil de binnenstad versterken en is overtuigd dat daarvoor nieuwe impulsen nodig zijn. De Taskforce heeft aan het Expertteam Winkelgebieden gevraagd wat hierin de mogelijkheden zijn. Voor het antwoord stellen wij de wedervragen; hoe functioneert de binnenstad nu, wat is de kwaliteit van het aanbod en vooral waar heeft de consument in de regio eigenlijk behoefte aan en op welke manier kan de binnenstad van Assen hierin faciliteren? In de visie die wij opstellen geven wij aan welke mix van winkels, horeca en leisure-functies nodig is. Hoe de bereikbaarheid en parkeren moet ingevuld worden en welke rol functies, zoals cultuur, erfgoed en ambachten…
Read More
Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle

Wijkvoorzieningen Stadshagen Zwolle

Projecten
De crisis is ook aan de VINEX wijk Stadshagen in Zwolle niet ongemerkt voorbijgegaan. Er zijn aanzienlijk minder woningen gerealiseerd, waardoor de ontwikkeling c.q. afbouw van de wijk is vertraagd. De gemeente is zich nu aan het bezinnen op mogelijkheden om in te spelen op deze gewijzigde omstandigheden. Ze heeft daarom het Expertteam Winkelgebieden – ter onderbouwing van het vast te stellen beleid – de vraag gesteld: Welke voorzieningen, zowel commercieel als maatschappelijk, heeft Stadshagen de komende 10 jaar nodig, rekening houdend met de maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe marktsituatie? Voor dit project heeft het Expertteam Winkelgebieden ook de hulp ingeroepen van Eke Schins-Derksen (Grontmij), die alles weet over maatschappelijke voorzieningen.
Read More
Locatie-strategie supermarkt Apeldoorn

Locatie-strategie supermarkt Apeldoorn

Projecten
De gemeente Apeldoorn wil medewerking verlenen aan de vestiging van een supermarkt met dagwinkels op een voormalige kantoorlocatie. In beginsel betekent dit een afwijking van het detailhandelsbeleid. Het beleid stelt namelijk dat nieuwe ontwikkelingen plaats moeten vinden in bestaande winkelgebieden. Uitzonderingen zijn wel toegestaan, maar moeten beoordeeld worden door een externe partij. Het Expertteam Winkelgebieden heeft deze beoordeling gemaakt, door samen met de gemeente alle scenario’s te beschouwen en af te wegen tegen het beleid. Daarbij zijn ook alle logische en mogelijke vragen beantwoord, die kunnen worden gesteld in toetsingsprocedure van de ladder voor duurzame verstedelijking.
Read More