Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Pilot verlichte regels winkelgebieden

Winkeliers en horecaondernemers in Nederland hebben te maken met een grote hoeveelheid wetten en regels waaraan zij moeten voldoen. Ruimtelijke regels, economische regels, arbeidsrechtelijke regels et cetera. Die regels zijn ooit met de beste bedoelingen ingevoerd. Maar bij elkaar opgeteld hebben deze regels grote beperkingen en hoge kosten tot gevolg voor ondernemers, worden innovatieve retail- en horecaconcepten tegengewerkt en komt het functioneren van gehele winkelgebieden onder druk te staan.

Vanuit de nationale Retailagenda start Platform31 in het voorjaar van 2015 daarom de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’ (voorheen pilot ‘Regelloze winkelgebieden’). Het Expertteam Winkelgebieden mag deze pilot, samen met Platform31, opstarten en begeleiden.

Zie voor meer informatie www.platform31.nl