Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Centrumvisie Zeist: Strategisch Programma van Eisen Beeldkwaliteitsplan

In maart 2015 is door de gemeenteraad de Centrumvisie voor Zeist vastgesteld. In aansluiting hierop wordt nu hard gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan. Voor dit plan is een strategisch programma van eisen nodig, waarin helder de eisen, randvoorwaarden en ontwerpeisen staan verwoord. Dit natuurlijk met een ‘’Zeister sausje’’. Het Expertteam Winkelgebieden, werkt dit programma van eisen uit. Alles door intensieve samenwerking met de gemeente en centrumondernemers.