Expertteam Centrumgebieden Coƶperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Krachtenveldanalyse Deurne Centrum

In het voorjaar van 2017 heeft het Expertteam Winkelgebieden in samenwerking met Fontys Hogescholen Eindhoven een krachtenveldanalyse uitgevoerd voor de gemeente Deurne. Een interactieve werksessie met stakeholders vanuit allerlei achtergronden; retailers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren (lokaal en institutioneel), makelaars, maatschappelijke organisaties, etc. Stakeholders die allemaal actief zijn in het centrum van Deurne of daar belang hebben. Het doel was inzicht te krijgen in het functioneren van het centrum, maar vooral in de belangen en beweegredenen van de individuele stakeholders. Wie doet wat en waarom? Het resultaat is een verhelderende en samenvattende illustratie van het krachtenveld. Stakeholders en gemeente gebruiken dit nu om verder op weg te komen met planontwikkeling in het centrum.