Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Ambassadeurs winkelgebieden Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zet zich op vele manieren in voor vitale centrumgebieden. Eén daarvan is het inzetten van ambassadeurs winkelgebieden. Wij hebben deze rol op ons mogen nemen. Als ambassadeur hebben we in veel centra projecten in gang kunnen zetten, gericht op het versterken van de gebieden of betere samenwerking tussen stakeholders. Vaak met extra subsidie vanuit de provincie. De reden dat de provincie ons heeft gevraagd , is dat wij de taal van zowel gemeenten als ondernemers en vastgoedeigenaren spreken. Wij kunnen direct blootleggen waar behoefte aan is, welke strategie je moet volgen en welke aanpak het meest effectief zal zijn.