Expertteam Centrumgebieden Coƶperatie U.A.
beleid & visie

actie, transitie, aanpak, procesmanagement

vitaal

toekomstbestendige & duurzame centrumgebieden

maatwerk

actieplannen, positionering & implementatie

Nieuwe naam! Van Expertteam Winkelgebieden naar Expertteam Centrumgebieden.

Of nou ja, helemaal nieuw is hij niet, maar we hadden er nog geen uitleg over gegeven.

Waarom?

Het consumentengedrag is aan het veranderen. Voor corona gingen veel consumenten naar de grote stad om een dagje te shoppen, vanwege het brede en ruime aanbod. De beperkingen vanwege corona, waarbij alleen versaanbod open mocht zijn, zorgden ervoor dat aankopen steeds meer in eigen winkelcentra werden gedaan. De maatschappelijke meerwaarde van het brede pakket aan lokale voorzieningen kwam daarmee in beeld.

Tegelijk is, onder invloed van toenemend online koopgedrag de bezoekreden voor centra steeds meer verschoven naar ‘ontmoeten en beleven’. En hierbij is niet zozeer het winkelaanbod bepalend, maar spelen veel meer andere voorzieningen op het vlak van horeca, cultuur, evenementen en uitgaan een rol. De uitstraling van de omgeving, veiligheid, groene karakter in de openbare ruimte en woon- en werksituatie wordt ook meer en meer bepalend voor de keuze en waardering van stads- en dorpscentra. Waarbij ook de positionering, organisatie, profilering en marketing aandacht verdient.

Voor ons als Expertteam betekende dit een verlegging van onze rol als adviseurs en procesmanagers met primair de focus op winkels en horeca naar het functioneren van centra in de volle breedte. De naamsverandering van Expertteam Winkelgebieden in Expertteam Centrumgebieden is daarmee een logische keuze.