Netwerken


Het Expertteam Winkelgebieden is lid van:

  • NRW / Nederlandse Raad Winkelcentra: de NRW is, met ruim 600 leden uit alle disciplines uit de winkelsector (retail, vastgoed en overheid), een belangrijke belangenorganisatie.
  • Sociëteit Vastgoed: Sociëteit Vastgoed is een non-profit, op vastgoedexperts georiënteerde stichting, die beroepshalve educatiemeetings, trainingen, events en diners organiseert ten behoeve van netwerkintensivering en kennisoverdracht in de onroerend goed sector.

 

De netwerken waar leden van het Expertteam Winkelgebieden (individueel) lid van zijn:

  • FIRE: Remko Bak en Marc Majolée zijn lid van Friends In Real Estate. Dit is een stichting van jonge mensen met een groot enthousiasme voor alles wat er gebeurt in vastgoedland.  De leden zijn werkzaam in de vastgoedsector. Het lidmaatschap is voor hen een manier om op een informele manier met vakgenoten projecten te bezoeken en over diverse onderwerpen te discussiëren.
  • Alumni-Platform Hogeschool Utrecht: Marc Majolée is sinds het afronden van zijn opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie in 1990 lid van het Alumni-Platform. Het Platform richt zich op het organiseren van activiteiten en verzamelt regelmatig feedback over de opleiding zelf en input over de beroepssituatie en behoeften in de samenleving.
  • GSRO: Remko Bak en Marc Majolee zijn lid van  de Gelderse Studiekring voor Ruimtelijke Ordening. De GSRO bestaat uit een netwerk van ongeveer 200 professionals. Elke maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd en er is een blog die zaken behandelt die spelen in Oost Nederland en het daaraan grenzende deel van Duitsland.
  • RetailVisie Platform: Marc Majolée is lid van het Retail Visie Platform. Dit is een multidisciplinair platform waarbij het draait om retailactivatie. De initiatiefnemers willen het vanuit ondernemerschap en co-creatie mogelijk maken om brands, cities en shopping en leisure-formats te vernieuwen, te verbeteren of te (her)ontwikkelen. Dit doen ze samen met een groep ondernemers, adviseurs, experts en creatieven die als ‘Friend’ zijn verbonden aan het platform. De ambitie is om binnensteden, winkelstraten en winkelcentra economisch gezond te maken en te houden.
  • Fontys Hogeschool Assessor: Jaap Kaai is assessor bij Fontys Hogeschool Eindhoven, opleiding Vastgoed & Makelaardij. In deze rol begeleid en beoordeeld hij studenten die afstuderen en stageslopen.
  • Najou: Remko Bak is lid van Najou, een vereniging van Utrechtse vastgoedspecialisten waarbij het uitwisselen en verbreden van kennis op een laagdrempelige en informele wijze plaats vind. De leden komen uit allerlei disciplines onder andere architecten, adviseurs, makelaars, beleggers, gemeenteambtenaren, ontwikkelaars. De vereniging bestaat uit ambitieuze mensen die graag hun kennis en ervaringen op vastgoedgebied willen uitwisselen en die zichzelf verder professionaliseren hoog in het vaandel hebben staan.
  • ASRE Alumni Association MRE: Hans Zimmer is lid van de ASRE Alumni Association. Dit is de vereniging van afgestudeerden Masters of Real Estate van de postdoctorale opleiding vastgoedkunde van de Amsterdam School of Real Estate. Het doel van de ASRE Alumni Association is het vasthouden en verruimen van de contacten tussen vakgenoten die tijdens de opleiding zijn ontstaan. Daarnaast heeft de vereniging kennisoverdracht als doelstelling. Inmiddels telt de vereniging ruim 600 leden, werkzaam in vrijwel alle disciplines van de vastgoedmarkt en voor een belangrijk deel in het hoger en topkader.
  • Stichting VastgoedManagers-Expert: Hans Zimmer is lid van de snelgroeiende Stichting VastgoedManagers-Expert (VGME), een stichting van professionals die werkzaam zijn in het ontwikkelen, beheren en managen van vastgoed. VGME is een platform waar kennis en kunde op het zich snel ontwikkelende vakgebied van vastgoedmanagement samenkomen. De VGME organiseert vastgoedsociëteiten, masterclasses en netwerkbijeenkomsten.